Familie­konsulenterne

Her kan du læse om vores team af Familiekonsulenter.

Kan en Familiekonsulent hjælpe mig?

Familiekonsulentens primære opgave er at støtte dig som forælder i selv at kunne tage vare på dit barns udvikling og trivsel vha. egne ressourcer. Det kan fx være i form af hjælp og støtte til:

 • At skabe stabile rammer og struktur i hjemmet
 • At udvikle hensigtsmæssig kommunikation
 • At få indarbejdet gode rutiner ift. praktiske opgaver
 • At udvikle et hensigtsmæssigt forældreskab
 • At styrke dit barns sociale liv
 • Familiesamspil i forbindelse med fx skilsmisse, forældremyndighed og samvær
 • At være forælder til et barn med diagnoser

Sådan arbejder vi i mødet med dig

Din Familiekonsulent vil tilbyde dig en individuelt tilrettelagt indsats med udgangspunkt i netop din families ressourcer og potentialer.

Formålet med indsatsen er at løsne op for uhensigtsmæssige mønstre og hjælpe dig som forælder til bedre at forstå dit barns reaktioner. Familiekonsulenterne arbejder ud fra tilgangen om, at der ikke er én bestemt i familien, der er årsag til problemerne. Det er med andre ord 'problemet', som er 'problemet'.

Din Familiekonsulent kan både hjælpe dig gennem eksempelvis:

 • Samtaler
 • Guidning i hjemmet
 • Vejledning
 • Netværksmøder

For at sikre, at du bliver inddraget, og at din stemme bliver hørt, benytter vi Feedback Informed Treatment i Børne- & Familiecentret. Her får vi din tilbagemelding på vores samarbejde, så du får mest muligt ud af den hjælp, du modtager. Måske skal vi ændre kurs undervejs i forløbet – her kan FIT være med til at finde den vej, der er mest mulig hjælpsom for dig og din familie.

Enkelte af vores ydelser er konceptbaserede med fokus på en konkret udfordring i familien. Hver ydelse har en fastlagt målgruppe, et fastlagt forløb samt en bestemt metode. Nedenfor kan du læse om to af vores konceptbaserede ydelser.

Familierådslagning

Familierådslagning har til formål at hjælpe jer med at:

 • Sætte barnet i fokus
 • Give familie og netværk et øget ansvar for løsning af barnets mistrivsel
 • Gøre brug af familiens og netværkets ressourcer.

Sammen med jer, jeres familie og netværk udarbejder vi en plan for, hvad der skal ske omkring barnet/børnene, når de ikke trives. Modellen fokuserer på, at alle familier, med hjælp, kan finde ressourcepersoner i deres netværk. Disse personer kan være med til at understøtte en positiv udvikling  i familien og hos barnet/børnene.

Forældre i Udvikling (FIU)

FIU er velegnet til dig, hvis du har et barn i alderen ca. 4-12 år med udadrettet problemadfærd. Jeres udfordringer kan eksempelvis handle om:

 • Forældrenes grænsesætning for barnet
 • Fysisk/psykisk vold
 • Konfliktfyldt kommunikation mellem forældre og skole
 • Børn med diagnoser

Formålet med forløbet kan eksempelvis være at understøtte barnets udvikling og trivsel via tydeligt forældreskab. Formålet kan også være at styrke samarbejdet mellem skole og hjem, eller at ændre adfærdsmønstre og fremme den positive kommunikation i jeres familie.