Feedback Informed Treatment

Her kan du læse om Børne- & Familiecentrets arbejde med Feedback Informed Treatment, der er et dialog- og evalueringsværktøj.

Hvad er Feedback Informed Treatment?

Feedback Informed Treatment (FIT) er et værktøj, der har til formål at sikre borgerens stemme i behandlingsforløbet.

Borgerne giver løbende feedback på deres oplevelse af trivsel samt samarbejdet med behandleren.

Ud fra disse tilbagemeldinger kan behandleren tilrettelægge og justere forløbet, så det er mest muligt hjælpsomt for borgeren.

I Børne- & Familiecentret arbejder vi som udgangspunkt med FIT i alle vores forløb.

FIT set i borgerens perspektiv

  • Inddrager borgeren og gør borgeren medansvarlig for egen/familiens trivsel og udvikling
  • Giver en visuel dimension på udvikling og trivsel
  • Inviterer til refleksion hos borgeren
  • Synliggør borgerens perspektiv på egne/familiens udfordringer
  • Er et neutralt værktøj til at benævne/italesætte det, der er svært

FIT som en del af behandlingsarbejdet

  • Sikrer den systematiske borgerinddragelse og dokumentation
  • Involverer borgeren direkte, uanset hvilke metoder eller redskaber vi ellers benytter
  • Kan tydeliggøre, hvad der er på spil imellem borger og behandler. Og hvad der potentielt kan komme til at stå i vejen for, at borgeren tilbydes den bedst mulige hjælp.
  • Kvalificerer forberedelsen imellem samtalerne og fokuseringen i behandlingsarbejdet til gavn for borgeren.
  • Medarbejderen udfordres i relationen, og alliancen understøttes