Generelt om vores metoder

Du kan møde forskellige metoder og tilgange i et forløb hos os. På denne side kan du læse lidt om, hvordan vores konsulenter helt overordnet arbejder.

Systemisk tilgang

I Børne- & Familiecentret arbejder vi ud fra en systemisk og helhedsorienteret tilgang. Det betyder, at vi i vores arbejde sammen med jer vil have fokus på:

 • Jeres familie som en helhed
 • At det ikke er en enkelt person, der er årsagen til familiens udfordringer
 • At udfordringer og problemer opstår i samspil og relationer, der hvor barnet færdes i sin dagligdag. 
   

Forløbet

Når I begynder i et forløb hos os, kan det strække sig over en kortere eller længere periode. Det afhænger af, hvilke udfordringer I står overfor.

Forløbet kan eksempelvis bestå af:

 • Samtaler
 • Behandling
 • Hjemmebesøg og guidning i hjemmet
 • Gruppeaktiviteter
 • Vejledning
 • Netværksmøder
 • Ture ud af huset

... alt efter hvilket tilbud du/I får.

Det er altid den enkelte behandler, der laver en faglig vurdering af, hvordan forløbet skal sammensættes.

Her kan du læse mere om de enkelte teams metoder.