For fag­personer

Her kan du som fagperson læse om vores strategi, professionelle faglighedsmodel samt vores brug af Feedback Informed Treatment.

I Børne- & Familiecentret arbejder vi sammen på tværs, og vi supplerer hinanden, hvor det giver mening. Vi er fleksible i opgaveløsningen for at kunne sikre borgerne den bedst mulige hjælp af netop de medarbejdere, der er særligt kompetente til den pågældende opgave.

Det er vigtigt for os at få et indblik i borgernes perspektiv og få tilbagemeldinger på, hvad der hjælper dem i vores samarbejde. Derfor er vi hele tiden opmærksomme på at få feedback fra både børn, unge og forældre. Her anvender vi Feedback Informed Treatment, der er et dialog- og evalueringsredskab. Det kan være med til at kvalificere vores arbejde sammen med familien og hjælpe til, at samarbejdet opleves relevant og meningsfuldt for familien.

Du kan læse mere om vores strategi, Professionelle Faglighedsmodel, Feedback Informed Treatment samt Vejle Kommunes ledelsesgrundlag i menuen.