Sådan inddrager vi dig i forløbet

Når du og din familie begynder i et forløb hos Børne- og Familiecentret, bliver I præsenteret for et dialogværktøj, der hedder Feedback Informed Treatment (FIT). Her kan du læse lidt mere om, hvordan vi sammen med dig inddrager din stemme og får din feedback.

For at sikre, at du bliver inddraget, og at din stemme bliver hørt, benytter vi FIT i Børne- & Familiecentret. Her får vi din tilbagemelding på vores samarbejde, så du får mest muligt ud af den hjælp, du modtager.

FIT består af to enkle skemaer, som vi bruger, når vi mødes:

  • Det første skema udfylder du i begyndelsen af samtalen, hvor vi taler om, hvordan du/dit barn har det.
  • Det andet skema udfylder du i slutningen af samtalen, hvor vi taler om, hvad der er vigtigt og hjælpsomt for dig, i den måde vi er sammen på.

Dine tilbagemeldinger bruger vi til at sikre, at vi arbejder med det, der er vigtigt for dig, og at vi er sammen på en måde, der giver mening for dig. Måske skal vi ændre kurs undervejs i forløbet – her kan FIT være med til at finde den vej, der er mest mulig hjælpsom for dig og din familie.

Terninger mm.