Info og video om Børne-­ & Familie­centret

Her kan du læse om Børne- & Familiecentret, der er et dagbehandlingstilbud i Vejle Kommune.

Du finder Børne- & Familiecentret i hyggelige lokaler i Vejle centrum. Her er vi ca. 90 medarbejdere fordelt på pædagoger, psykologer, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter og lærere.

Er du forælder til et barn eller en ung, der har det svært, eller er I en hel familie, der har brug for støtte, så er vi klar til at hjælpe jer gennem støtte, vejledning eller behandling.

Nogle gange er det barnet eller den unge, som vi bruger mest tid sammen med, andre gange er det forældrene. Men fælles for alle vores forløb er, at vi har fokus på hele jeres familie for bedst muligt at kunne hjælpe barnet eller den unge.

Vi arbejder med og har fokus på:

  • At sikre udsatte børn og unges trivsel og udvikling
  • At øge barnets, den unges og familiens muligheder for at kunne mestre eget liv
  • At yde den bedst mulige hjælp for dig og din familie.
  • At indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med jer, hvor vi vægter dialogen samt ordentligheden i vores samvær.

Du kan læse mere om os i menuen og se vores video nedenfor.

Her kan du se en kort præsentationsvideo af Børne- & Familiecentret