Familie­behandling på Tværs

Her kan du læse om Familiebehandling På Tværs, der kan hjælpe dig og din familie, hvis I har det svært.

Kan Familiebehandling På Tværs hjælpe mig?

Familiebehandling på Tværs er et helhedsorienteret team - det betyder, at vi arbejder med hele jeres familie. Teamet består af familiebehandlere og social- og sundhedsassistenter, der alle har bred erfaring i arbejdet med familier med små og store børn eller unge.

Du og din familie kan få tilbudt et forløb i Familiebehandling På Tværs, hvis I står overfor nogle svære udfordringer og har behov for en støtte, der skræddersyes til hele jeres familie.

Vi kan give behandling til jeres familie gennem eksempelvis støttende samtaler og samtaler af mere bearbejdende karakter. Vi kan også hjælpe med praktisk og pædagogisk understøttelse i jeres hjem og fungere som støtte-kontaktperson.

Formålet med jeres forløb i Familiebehandling På Tværs er:

  • At støtte jeres barn/ung i at tydeliggøre sin stemme overfor jeres familie og øvrigt netværk
  • Sammen med jer at have fokus på at fremme kommunikationen og relationerne i jeres familie.
  • At hjælpe jer med at udvikle færdigheder til bedre at kunne håndtere udfordringer og løse problemer
  • At understøtte jeres ressourcer, kompetencer og potentiale.

For at sikre, at du bliver inddraget, og at din stemme bliver hørt, benytter vi Feedback Informed Treatment i Børne- & Familiecentret. Her får vi din tilbagemelding på vores samarbejde, så du får mest muligt ud af den hjælp, du modtager. Måske skal vi ændre kurs undervejs i forløbet – her kan FIT være med til at finde den vej, der er mest mulig hjælpsom for dig og din familie.