Teams og tilbud­- til dig som borger

Her kan du læse om Børne- & Familiecentrets teams og øvrige tilbud.

Du og din familie kan få hjælp af et af Børne- og Familiecentrets teams, alt efter hvilke udfordringer I står med. Vi tilbyder nemlig støtte og vejledning til både børn, unge, forældre og familier.

Vores konsulenter kan køre hjem til jeres familie, men vi har også mulighed for at invitere jer ind til samtaler i vores egne lokale, der ligger centralt i Vejle. 

I menuen kan du læse mere om de forskellige teams.

Du kan desuden læse om vores grupper og øvrige tilbud nedenfor.

 • Grupper og øvrige tilbud

 • BFC Akademiet

  Kan BFC Akademiet hjælpe mig?

  Er du mellem 14 og 18 år, og har du meget lidt eller intet fremmøde i dit skoletilbud? Så kan BFC Akademiet måske være en mulighed for dig. BFC Akademiet er et socialpædagogisk træningstilbud, der består af både undervisning og social træning.

  BFC Akademiet er en del af Børne- & Familiecentret, og vi kan kun tilknytte dig BFC Akademiet, hvis du i forvejen er i et forløb hos os, typisk hos Ungekonsulenterne.

  Andre unge i BFC Akademiet har ofte udfordringer i forhold til:

  • Angst
  • Misbrug
  • Mistrivsel
  • Isolation


  ...eller andet der gør, at de ikke kommer i skole, og at et læringstilbud i en mindre gruppe kan være en fordel.

  Målgruppen kan også være dig, der har afsluttet 9. klasse, men som venter på opstart af uddannelse. Her kan en Ungekonsulent vurdere, at BFC Akademiet kan være en hjælp til, at du ikke kommer ud af rutinen med at gå i skole i mellemtiden.

  Sådan arbejder vi i mødet med dig

  I BFC Akademiet handler det om at give dig succesoplevelser og arbejde på at få mere af dét, som du lykkes med. Vi arbejder ud fra en socialpædagogisk tilgang - det betyder, at:

  • Vi møder dig, hvor du er, og har positive forventninger til dig.
  • Vi sikrer, at du bliver set og hørt, og at du altid føler dig velkommen i BFC Akademiet.
  • Vi skaber nye historier sammen med dig
  • Vi  arbejder med din identitetsdannelse og dit selvværd i forhold til en skolesammenhæng.


  Præmissen for undervisningen er, at du selv har viljen til at gå i BFC Akademiet, og undervisningen tager udgangspunkt i dér, hvor du befinder dig fagligt og personligt. Din motivation og lyst til at komme i BFC Akademiet er afgørende for, at forløbet lykkes.

  Undervisningen er individuelt tilrettelagt i en lille gruppe af unge, hvor der arbejdes ud fra den enkelte unges situation og faglige ballast. Der er et maksimum på seks elever i BFC Akademiet for at sikre fordelene ved dynamikken i en lille gruppe.

  I BFC Akademiet samarbejder vi på tværs med skolerne, UU-vejlederne og Ungekonsulenterne, så din deltagelse i BFC Akademiet bliver en integreret del af dit forløb, og så du tilbydes den bedst mulige overgang fra os og til dit videre skoleforløb.

  Vores formål

  BFC akademiet har i samarbejde med folkeskolerne til formål at motivere dig til igen at kunne indgå i et skoletilbud.

  BFC Akademiets sigte er at tilbyde et rum og et fællesskab, hvor du kan:

  • Føle dig mødt
  • Udvikle dig fagligt
  • Indgå i den sociale interaktion med de andre unge i gruppen.


  BFC Akademiet vil gerne tilbyde dig et inkluderende læringsmiljø, hvor trivsel og læring er i højsædet.

  Formålet med BFC Akademiet er også inklusion i forhold til uddannelsessystemet generelt. Gennem din deltagelse i BFC Akademiet er målet, at du bliver ”trænet” og motiveret i forhold til på sigt at kunne indgå i et uddannelsesforløb og profitere af det.

  Folder til forældre og samarbejdspartnere:

  Folder til unge:

 • Sårbar mor

  Er du mor, og har du brug et fællesskab med andre mødre?

  I perioder kan vi alle være sårbare af forskellige årsager -  eksempelvis efter en svær fødsel, på grund af et spinkelt netværk eller andet.

  I Sårbar Mor gruppen deler vi det, der fylder lige nu i forhold til børn, parforhold eller andet. Der er altid 2 gruppeledere til at støtte op omkring mødre og børn. Kom gerne på besøg og se om Sårbar Mor gruppen er et fællesskab, som giver mening for dig.

  Hvor og hvornår mødes gruppen?

  Sårbar Mor gruppen mødes hver anden torsdag, i ulige uger, kl. 10.00-12.00. Mødestedet er i gruppelokalet "Væksten" på 2. etage,
  Nyboesgade 35 B,
  7100 Vejle.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

  Gitte B. Mølberg, Sundhedsplejerske på tlf: 24 67 26 60

  Camilla Mølgaard, Familiekonsulent på tlf: 51 22 49 35          

  OBS: Der er mulighed for at parkere barnevogne i gangen ved elevatoren eller i cykelparkeringen i gården.

 • Ung mor

  Er du ung mor, og mangler du et fællesskab med andre mødre?

  Vi tilbyder fællesskab med andre unge mødre, op til 21 år, og deres børn i alderen 0-1 år.

  Vi samles omkring leg og sang på gulvet og deler oplevelser fra hverdagen med et lille barn.

  Anne og Camilla, der er gruppeledere, står til rådighed for vejledning.

  Det er altid muligt at komme på besøg og se, om Ung Mor gruppen er noget for dig og dit barn - gerne allerede i graviditeten.

  Hvor og hvornår mødes gruppen?

  Gruppen mødes hver 2. tirsdag fra 10.00-12.00 på Vestbygården,
  Nyboesgade 35 B,
  7100 Vejle,
  i mødelokale "Væksten" på 2.etage.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

  Anne Dorthe Nøhr, Sundhedsplejerske på tlf: 21 13 15 57

  Camilla Mølgaard, Familiekonsulent på tlf: 51 22 49 35           

  OBS: Der er mulighed for at parkere barnevogne i gangen ved elevatoren eller i cykelparkeringen i gården.