Sådan inddrager vi dig i forløbet

Når du og din familie begynder i et forløb hos Børne- og Familiecentret, bliver I præsenteret for et dialogværktøj, der hedder Feedback Informed Treatment (FIT). Her kan du læse lidt mere om, hvordan vi sammen med dig sikrer din stemme og får din feedback.

For at sikre, at du bliver inddraget, og at din stemme bliver hørt, benytter vi FIT i Børne- & Familiecentret. På den måde får vi din tilbagemelding på vores samarbejde, så du får mest muligt ud af den hjælp, du modtager.
FIT består af to enkle skemaer, som vi bruger, når vi mødes:

  • Det første skema benyttes i begyndelsen af samtalen, og det bruger vi til at tale om, hvordan du/dit barn har det.
  • Det andet skema benyttes i slutningen af samtalen, og det bruger vi til at tale om, hvad der er vigtigt for dig i vores samarbejde.

Dine tilbagemeldinger bruger vi til at sikre, at vi arbejder med det, der er vigtigt for dig, og at vi er sammen på en måde, der giver mening for dig. Måske skal vi ændre kurs undervejs – her vil FIT kunne hjælpe os til at finde den bedst mulige vej.

Kompas