Hvem er vi

Børne- & Familiecentret består af 6 teams med cirka 90medarbejdere, du kan læse mere om de forskellige teams her. Centret er et dagbehandlingstilbud under Familie & Forebyggelse i Vejle Kommune.

Målgruppen er udsatte børn, unge og familier, og personalet består primært af pædagoger, psykologer, lærere og SOSU-assistenter. Der kommer ca. 500 familier igennem på årsbasis, og cirka 100 unge får herudover hjælp og vejledning. Hjælpen er som regel visiteret af Vejle Kommunes myndighedsafdeling.

Børne- & Familiecentrets mission er at sikre udsatte børn og unges trivsel og udvikling. Vi er altid klar til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde og vægter dialogen samt ordentligheden i vores samvær. Formålet med vores samarbejde er at sikre den bedst mulige hjælp for dig og/eller din familie. Du kan læse mere om vores arbejdsmetoder og tilbud under de forskellige teams.

Når du kommer her hos os, forventer vi af dig, at du vil indgå i et samarbejde med os. Vi ved, at det til tider kan være svært, men vi håber på, at vi sammen kan drøfte, hvordan vi samarbejder på bedst mulig vis for at sikre den rette hjælp til dig. Vi vil rigtig gerne, at du siger det til os, hvis der er noget, du undrer dig over eller er utilfreds med. Vi betragter dette som en stor hjælp til at sikre det gode samarbejde og den gode dialog.

Vi kan tilbyde supervision, kurser, konsulentbistand - kontakt os for mere info herom.

Du kan læse mere om vores ledelse og organisering: