Hvem er vi

fjjfjfj

Børne- & Familiecentret består af 6 teams med cirka 100 medarbejdere. Centret er et dagbehandlingstilbud under Familie & Forebyggelse i Vejle Kommune.

Målgruppen er udsatte børn, unge og familier, og personalet består primært af pædagoger, psykologer, lærere og SOSU-assistenter. Der kommer ca. 750 familier igennem på årsbasis, og cirka 150 unge får herudover hjælp og vejledning. Hjælpen er som regel visiteret af Vejle Kommunes myndighedsafdeling.

Børne- & Familiecentrets mission er at sikre udsatte børn og unges trivsel og udvikling. Vi er altid klar til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde og vægter dialogen samt ordentligheden i vores samvær. Formålet med vores samarbejde er at sikre den bedst mulige hjælp for dig og/eller din familie. Du kan læse mere om vores arbejdsmetoder og tilbud under de forskellige teams.

Vi kan tilbyde supervision, kurser, konsulentbistand - kontakt os for mere info herom.

 • Hvem kan benytte Børne- og Familiecentret

  Børne- & Familiecentret er målrettet børn, unge og deres familier. Vi arbejder med børnene/de unge i aldersgruppen 0-18 år. Derudover har vi unge op til 23 år i efterværn. Vores borgere er kendetegnet ved, at de i kortere eller længere tid har behov for behandling, støtte eller rådgivning.

 • Hvordan bliver man henvist

  Hvis du har brug for hjælp...

  ...kan du ringe til Vejle Kommunes Familie- og Handicapafdeling på tlf. 76 81 51 16 

  Så vil en socialrådgiver hjælpe dig videre og eventuelt tilbyde dig et forløb i Børne- & Familiecentret. For at få hjælp i Børne- & Familiecentret skal du nemlig visiteres via din rådgiver.

  Læs mere om Vejle Kommunes Familie- og Handicapafdeling 

   

   

 • Forberedelse til opstart

  I tiden fra du bliver henvist til Børne- & Familiecentret, og til dit forløb starter op, kan det være gavnligt for dig og jer som familie, hvis I bruger tiden på at forberede jer på opstart og ser perioden som starten på nogle forandringer. Her kan I gøre nogle overvejelser om, hvilke små ting, der måske kan ændres for at øge trivslen hjemme hos jer. Ofte kommer man lettest i tanke om noget, som andre skal ændre på. Men prøv også at være nysgerrig på, om der er en lille ting, som du kan gøre anderledes. Disse tanker kan være en god begyndelse på forandring. I kan også derhjemme tale om jeres forventninger til forløbet - hvad ønsker I hver især for jer og jeres familie?

 • Borgerinddragelse

  Feedback Informed Treatment

  I Børne- og Familiecentret arbejder vi med FIT, Feedback Informed Treatment 

  Det gør vi fordi, det er vigtigt for os at få din tilbagemelding på vores samarbejde, så du får mest muligt ud af den hjælp, du modtager.

  FIT består af to enkle skemaer, som bruges, når vi mødes:

  Det første skema benyttes i begyndelsen af sessionen, og det bruger vi til at tale om, hvordan du/dit barn har det.

  Det andet skema benyttes i slutningen af sessionen, og det bruger vi til at tale om, hvad der er vigtigt for dig i vores samarbejde.

  Dine tilbagemeldinger bruger vi i vores samarbejde til at sikre, at vi arbejder med det er er vigtigt for dig, og at vi er sammen på en måde, der giver mening for dig. Måske skal vi ændre kurs under vejs – her vil FIT kunne hjælpe os til at finde den bedst mulige vej.

 • Generelt om vores metoder

  Systemisk tilgang

  I Børne- & Familiecentret arbejder vi ud fra en systemisk og helhedsorienteret tilgang. Det betyder, at vi i vores arbejde sammen med jer vil se på jeres familie som en helhed. Vi har nemlig fokus på, at udfordringer og problemer opstår i samspil og relationer. Det er altså ikke en enkelt person, der er årsagen til udfordringerne. Derfor vil vi ikke anskue jeres udfordringer som isolerede, men derimod som en del af hele familiens samspil.

  Forløbet

  Når I kommer i et forløb hos os, kan det strække sig over en kortere eller længere periode, alt efter hvilke udfordringer, I står overfor. Forløbet kan bestå af både samtaler i vores lokaler, hjemmebesøg , gruppeaktiviteter eller ture ud af huset, alt efter hvilket tilbud du/I får. Det er altid den enkelte behandler, der laver en faglig vurdering af, hvordan forløbet skal sammensættes.

   

 • Forældresamarbejde og forældreinddragelse

  Når du kommer her hos os, forventer vi af dig, at du vil indgå i et samarbejde med os. Vi ved, at det til tider kan være svært, men vi håber på, at vi sammen kan drøfte, hvordan vi samarbejder på bedst mulig vis for at sikre den rette hjælp til dig. Vi vil rigtig gerne, at du siger det til os, hvis der er noget, du undrer dig over eller er utilfreds med. Vi betragter dette som en stor hjælp til at sikre det gode samarbejde og den gode dialog.

   

 • Tavshedspligt, underretningspligt og dokumentation

  I Børne- & Familiecentret har vi tavshedspligt. Det betyder, at vi aftaler med familien, hvem vi taler med hvad om. Vi deler derfor ikke oplysninger om forløbene med andre end rådgiver, med mindre der gives samtykke til det. Vi vil altid bede om forældrenes samtykke til at samarbejde med barnets/den unges institution eller skoletilbud for at kunne yde den bedst mulige støtte.

  Vi har skærpet underretningspligt iht. Servicelovens § 153. Det betyder, at vi har en særlig forpligtelse til at underrette til kommunen, hvis vi oplever forhold, der er bekymrende for barnets/den unges trivsel.

  Børne- og Familiecentret udarbejder statusrapporter efter gældende lovgivning. Familierne bliver informeret om indholdet og har mulighed for at komme med supplerende oplysninger.