Hvad tilbyder vi

Her kan du læse en kort præsentation af vores teams.

Klik på det team du vil læse mere om i menuen til højre. 

 

  • Ungekonsulenterne yder støtte til børn og unge i alderen 14-18 år, hvor der er en bekymring om negativ udvikling ift. trivsel og fravær fra skole/uddannelse herunder misbrug og psykiske vanskeligheder
  • Børnenetværket arbejder med børn fra 5-13 år, der har vanskeligheder i såvel hjem som skole og fritid, og vi har fokus på at styrke børnene i deres mestring af hverdagen
  • Familiekonsulenterne har til opgave at støtte udsatte familier, hvor forældrene har brug for hjælp til at varetage barnets trivsel og udvikling
  • Psykologerne varetager terapeutisk behandling af børn og unge, der har været udsat for traumatiske begivenheder, og som udviser tegn på mistrivsel
  • Praktisk Familiestøtte arbejder i familier, hvor der er brug for støtte til, at børnenes basale behov bliver tilgodeset af forældrene
  • Integrationsvejlederne yder praktisk pædagogisk støtte til nyankomne familier, hvor der er brug for en introduktion til det at være barn/forældre i Danmark