Hvad står vi for

I Børne- & Familiecentrets strategi er formålet at:

  • Øge barnets, den unges og familiens livsduelighed
  • Sikre et godt og konstruktivt samarbejde med relevante samarbejdspartnere
  • Fastholde og øge trivslen blandt medarbejderne igennem fokus på det gode arbejdsmiljø.

Børne- og Familiecentret har en Professionel Faglighedsmodel, som viser, hvilke kompetencer og færdigheder vi ser som vigtige for at løse vores kerneopgave. Kompetencerne er Samarbejde & Kommunikation, Fleksibilitet & Håndtering af ændringer, Relationskompetence, Faglig viden, Markedsføring & PR samt Organisationsforståelse.
Faglighedsmodellen er afsæt for vores praksis, og den er samtidig en sammenfatning og tydeliggørelse af, hvilke værdier vi arbejder ud fra i relation til både borgere, interne og eksterne samarbejdspartnere samt BFC som organisation. Modellen kan ses nedenfor.

I Børne- & Familiecentret arbejder vi sammen på tværs, og vi supplerer hinanden, hvor det giver mening. Vi er fleksible i opgaveløsningen for at kunne sikre borgerne den bedst mulige hjælp af netop de medarbejdere, der er særligt kompetente til den pågældende opgave. Det er vigtigt for os at få borgernes tilbagemeldinger på, hvad der hjælper dem i samarbejdet. Derfor er vi hele tiden opmærksomme på at få feedback på vores samarbejde. Her anvender vi Feedback Informed Treatment, der er et dialog- og evalueringsredskab.

 

 

Professionel faglighedsmodel i BFC

bfc
Professionel faglighedmodellem i BFC

Ledelse med Vilje 

Du møder Vejle Kommunes Direktion, som giver et bud på, hvordan ledelsesgrundlaget er med til at skabe rammer til at give den bedst mulige service.
Ledelsesgrundlag