Professionel fagligheds­model

Her kan du læse om Børne- & Familiecentrets faglighedsmodel

Børne- og Familiecentret har en Professionel Faglighedsmodel, som viser, hvilke kompetencer og færdigheder vi ser som vigtige for at løse vores kerneopgave. Kompetencerne er:

  • Samarbejde & Kommunikation
  • Fleksibilitet & Håndtering af ændringer
  • Relationskompetence
  • Faglig viden
  • Markedsføring & PR
  • Organisationsforståelse.

Faglighedsmodellen er afsæt for vores praksis. Den er samtidig en sammenfatning og tydeliggørelse af, hvilke værdier vi arbejder ud fra i forhold til både borgere, interne og eksterne samarbejdspartnere samt BFC som organisation.


Hele faglighedsmodellen kan ses på billedet nedenfor.

Faglighedsmodel
Her ses Børne- & Familiecentrets faglighedsmodel