Psykologerne

Her kan du læse om vores Psykolog-team.

Kan Psykologerne hjælpe mig?

Psykologerne tilbyder psykologisk behandling til dit barn/ung, som har været udsat for traumatiske begivenheder, eksempelvis svigt, vold, overgreb, dødsfald mm. Disse begivenheder kan føre til symptomer på mistrivsel, og barnet/den unge visiteres derfor et behandlingsforløb hos Psykologerne.

Vi tilbyder:

  • Psykologbehandling til barn/ung med inddragelse af dig som forælder. Her er formålet ofte at understøtte en sund udvikling hos barnet/den unge og fjerne symptomerne på mistrivslen.
  • Familieterapi med det formål at udvikle samspillet i jeres familie med henblik på at fremme en sund social og følelsesmæssig udvikling hos barnet/den unge.

Teamet udarbejder desuden psykologiske undersøgelser og observationer af børn og unge.

Sådan arbejder vi i mødet med dig

Psykologisk behandling kan omfatte familiesamtaler og individuelle samtaler, alt efter behovet i jeres familie. Vi kan også inddrage andre voksne, der er vigtige for barnet/den unge, f.eks. i skole og daginstitution eller i jeres netværk. Derudover kan forløbet indeholde udviklingsstøttende samspil gennem leg og aktiviteter alt afhængig af barnets/den unges alder.