Psykologerne

Her kan du læse om vores Psykolog-team.

Kan Psykologerne hjælpe mig?

Psykologerne tilbyder psykologisk/terapeutisk behandling til dit barn/ung, som har været udsat for traumatiske begivenheder. Det kan eksempelvis være svigt, vold, overgreb, dødsfald mm. Disse begivenheder kan føre til symptomer på mistrivsel, og barnet/den unge visiteres derfor til et behandlingsforløb.

Vi tilbyder:

  • Psykologbehandling til barn/ung med inddragelse af dig som forælder. Her er formålet, at vi gennem terapeutiske samtaler og aktiviteter understøtter en sund udvikling hos barnet/den unge og lindrer symptomerne på mistrivslen.
  • Familieterapi med formålet at udvikle samspillet i jeres familie for at kunne fremme en sund social og følelsesmæssig udvikling hos barnet/den unge.
  • Kortere samtaleforløb til børn og unge af forebyggende karakter.
  • Sorg og krise samtaler til forældre.

Teamet udarbejder desuden psykologiske undersøgelser og observationer af børn, unge og forældre.

Sådan arbejder vi i mødet med dig

Psykologisk behandling kan omfatte familiesamtaler og individuelle samtaler/aktiviteter, alt efter behovet i jeres familie. Vi kan også inddrage andre voksne, der er vigtige for barnet/den unge, f.eks. i skole og daginstitution eller i jeres netværk. Derudover kan forløbet indeholde udviklingsstøttende samspil gennem leg og aktiviteter alt afhængig af barnets/den unges alder. 

For at sikre, at du bliver inddraget, og at din stemme bliver hørt, benytter vi Feedback Informed Treatment (FIT) i Børne- & Familiecentret. Her får vi din tilbagemelding på vores samarbejde, så du får mest muligt ud af den hjælp, du modtager. Måske skal vi ændre kurs undervejs i forløbet – her kan FIT være med til at finde den vej, der er mest mulig hjælpsom for dig og din familie.