Scott D. Miller på besøg i Vejle

Anbefal denne side:

Scott Miller afholdte d. 18 og 19. maj en workshop om Feedback Informed Treatment for Børne-& Familiecentret samt andre interesserede. I alt mødte ca. 180 deltagere op, både socialpædagoger, psykologer, misbrugskonsulenter, familiekonsulenter, ungekonsulenter, ledere og mange andre.

Dagen bød på tankevækkende fakta om forskningsresultater inden for "terapien", præsentation af hvilke skridt der skal tages for at skabe en feedback-kultur, og en introduktion til hvordan feedbacken integreres i behandlingen. Scott Miller gjorde opmærksom på, at den feedback-kultur, som Feedback Informed Treatment står for, er anvendelig i alle former for behandlingsarbejde.

Hovedfokus i Feedback Informed Treatment er en tanke omkring, at "klienten" skal inddrages i behandlingsforløbet og gennem feedback give behandleren en pejling på, hvad status er - både på deres trivsel og udvikling, men også relationen og samarbejdet med behandleren. Tanken er, at behandleren kan justere behandlingen fra gang til gang baseret på klientens feedback. Derudover er et vigtigt element i Feedback Informed Treatment, at behandleren skal blive opmærksom på de klienter, hvor den igangværende behandling ikke viser sig at være gavnlig, så disse klienter kan føres videre til anden hjælp.

Scott Millers skarpe, humoristiske og ærlige præsentation skabte to inspirerende og tankevækkende dage med plads til mange interessante spørgsmål fra deltagerne omkring udfordringer i deres egen praksis. Samlet var de to dage fyldt med eftertanke, grin og faglighed.

Scott D. Miller holder oplæg
Scott D. Miller holder oplæg
Deltagerne lytter
Undervisning materiale