Praktikant

Her kan du læse mere om praktik i BFC.

Børne- og Familieteamet ønsker at bidrage til uddannelsen af nye psykologer, og vi tilbyder derfor praktikforløb til psykologistuderende.

Praktikanterne inddrages under praktikperioden i psykologernes arbejde på forskellig vis. I den første periode vil praktikanterne observere psykologernes arbejde, herunder terapeutiske samtaler, samarbejdsmøder, undersøgelsesopgaver etc.

Forholdsvist hurtigt vil praktikanterne få deres egne terapeutiske forløb, samt deltage i udfærdigelsen af psykologiske undersøgelser af børn og unge.

Formålet med pratikken er bl.a. at praktikanterne udvikler færdigheder inden for følgende områder:

  • Terapi med udviklingstraumatiserede børn, unge og deres familier
  • Psykologisk testning og udfærdigelse af psykologiske undersøgelser
  • Afklaring og afstemning af rolle- og opgavefordelinger i kommunalt regi
  • At kunne forholde sig til egen formåen og kompetencer
  • Kendskab til det kommunale system (indblik i handleplaner, statusrapporter etc.)
  • Behandlingsplanlægning
  • Evaluere og vurdere effekten af indsatser