Ungekonsulenter

Hvilken støtte og vejledning tilbyder vi?

Ungekonsulenterne arbejder med unge mellem 14-18 år, som har brug for særlig støtte i dagligdagen. Det kan f.eks. være unge, der har begyndende misbrug, er involveret i kriminalitet og/eller har svære vanskeligheder i forhold til familie, uddannelse og fritid.

Formålet er at støtte den unge i at udvikle egen identitet, tage ansvar og styring i eget liv, styrke relationer til andre samt finde redskaber til at kunne navigere i samfundets krav og forventninger.

Ungekonsulenterne fungerer også som koordinatorer for de unge mellem 15-17 år, som idømmes ungdomssanktion efter Straffeloven.

Ungekonsulenterne tilbyder desuden i samarbejde med døgninstitutionen Fårupgård Det Fleksible Behandlingstilbud, som er et alternativ til anbringelse af svært belastede unge.


Hvordan arbejder vi?

Ungekonsulenterne arbejder med de unge gennem samvær og samtaler med fokus på relationsdannelse.
Vi tager udgangspunkt i den unges hverdag og udfordringer, og der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang med fokus på den unges ressourcer og succeser.