Praktisk Familiestøtte

Hvilken støtte og vejledning tilbyder vi?

Den Praktiske Familiestøttes primære målgruppe er familier, hvor børnenes basale behov ikke bliver tilgodeset af forældrene. Det kan både være forældre, der med indsatsen kan udvikle færdighederne, og forældre der vil skulle støttes i at vedligeholde færdighederne gennem flere år.

  • Vi kan støtte i forhold til etablering og vedligeholdelse af struktur og sammenhæng i hverdagen, f.eks. i forhold til arbejde og økonomi
  • Vi kan støtte udviklingen af sociale, fysiske og psykiske færdigheder, det kan være i forhold til relationer og fritidsaktiviteter mm.
  • Vi kan støtte op om kontakten til netværk uden for hjemmet, det være sig skole, daginstitution, læge eller sagsbehandler
  • Vi kan yde støtte til praktiske opgaver som rengøring, kostplanlægning/indkøb/madlavning, lektielæsning, morgenvækning mm.

Formålet er at frigive tid og energi til forældrene, så de i højere grad kan tilgodese børnenes basale behov, deres trivsel og udvikling.

Den praktiske familiestøtte har fleksible arbejdstider og dækker alle ugens 7 dage.

Hvordan arbejder vi?

Ydelsen leveres af Social- og Sundhedsassistenter, der arbejder med praktisk og/eller kompenserende støtte i og uden for hjemmet.