Miniskolen

Navnet ”Miniskolen” leder måske tankerne hen på en skole for de mindste børn, men det er i praksis et skoletilbud for unge i forbindelse med en ungekonsulentindsats. Målgruppen er primært unge mellem 14 og 18 år, der ikke går i skole, og som undervises 10 timer i en lille (mini) gruppe – deraf navnet.

Miniskolen startede egentligt for 10 år siden som et forsøg, men endte med at blive permanent og fra slutningen af 2014 en del af Børne- & Familiecentret. Målet er at klargøre og motivere de unge til et andet undervisningsforløb, da de ikke kan færdiggøre 9 og 10. klasse i miniskolen. Selve undervisningen varetages af lærer (og ildsjæl) Peter Sørensen og består hovedsageligt af dansk og matematik, men kan suppleres med andre fag efter behov.

Præmissen for undervisningen er, at de unge selv har viljen til at ville gå i skole, og at det tager udgangspunkt i der, hvor de befinder sig både fagligt og personligt. Miniskolen har en anerkendende og positiv tilgang til eleverne, dvs. at det handler om at give succesoplevelser og flytte dem fagligt suppleret med det pædagogiske arbejde fra Ungekonsulenterne.

Det vigtige spørgsmål er; ”Virker det så”? Ja, det har faktisk en stor succesrate. Ud af 18 elever i løbet af de sidste par år er 15 kommet videre i uddannelse, og de sidste overgået til andre kommuner/anden foranstaltning.