Integrationsvejledere

Hvilken støtte og vejledning tilbyder vi?

Integrationsvejledere yder praktisk pædagogisk støtte til nyankomne familier under Integrationsloven, med børn under 18 år, hvor der er brug for en introduktion til det at være barn/forældre i Danmark. Vi fungerer som brobyggere mellem familierne og den dagligdag, de møder i Danmark.

Det betyder at:

  • Vi kan hjælpe familierne med at skabe struktur i en travl hverdag samt forstå og handle på post
  • Vi kan støtte og vejlede familierne i forhold til opstart i daginstitution, skole og fritidsaktiviteter
  • Vi kan introducere til læge, tandlæge og sundhedssystemet generelt
  • Vi kan skabe kontakt til frivillige organisationer og introducere til de frivillige tilbud, som kunne være relevante for familien
  • Vi kan vise Vejle bys og nærmiljøets tilbud og muligheder f.eks. legepladser, indkøb, svømmehal, bibliotek mm
  • Vi kan indgå i dialog om kultur, integration og børneopdragelse
  • Vi er en del af Den gode Modtagelse, hvor der samarbejdes med Jobcenter Vejle


Hvordan arbejder vi?

Vi har fokus på børnenes behov og forældrenes kompetencer, og vi støtter familierne i at få en god start i Vejle kommune og sikre børnenes trivsel.

Vi arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Det indebærer, at vores fornemmeste opgave er, at familierne efter et forløb hos os selv kan agere i det danske samfund med hjælp fra eget netværk og frivillige tilbud.

Vi møder familierne med en anerkendende tilgang, hvor børn og familier mødes med respekt og ligeværdighed. Forløbene er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i familiens kompetencer og potentialer.