Familiekonsulenter

Hvilken støtte og vejledning tilbyder vi?

Familiekonsulenternes primære opgave er at støtte forældre i selv at kunne tage vare på barnets udvikling og trivsel vha. egne ressourcer. Dette kan fx. være i form af hjælp og støtte til:

  • At skabe stabile rammer og struktur i hjemmet
  • At udvikle hensigtsmæssig kommunikation
  • At få indarbejdet gode rutiner ift. praktiske opgaver
  • At udvikle et hensigtsmæssigt forældreskab
  • At styrke barnets sociale liv
  • Familiesamspil i forbindelse med fx. skilsmisse, forældremyndighed og samvær
  • Forældre til børn med diagnoser

Familiekonsulentteamet har fleksible arbejdstider og kan derfor indgå i morgen-, eftermiddag- og/eller aftenaftaler.

Hvordan arbejder vi?

Familiekonsulenternes metodiske tilgang er relations- og ressourceorienteret, og der tages udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien.

Familiekonsulenternes indsats er tilrettelagt individuelt med udgangspunkt i familiens ressourcer og potentialer, og der er fokus på hjælp til selvhjælp.

Arbejdet med familierne foregår gennem samtaler, guidning i hjemmet, vejledning og netværksmøder.