Børnenetværket

Hvilken støtte og vejledning tilbyder vi?

Børnenetværket arbejder med børn fra 5-13 år, der har vanskeligheder i såvel hjem som skole og fritid.

I Børnenetværket arbejder vi med at synliggøre barnets stemme overfor forældrene og styrke barnets relationer. Ligeledes er formålet at fremme et konstruktivt samarbejde omkring barnets behov, og vi har fokus på at styrke barnet i dets mestring af hverdagen.

Hvordan arbejder vi?

I Børnenetværket er der fokus på samtaler med børn. Børnenetværket sætter barnets synsvinkel i centrum for udvikling af et bedre samarbejde rundt om barnet. Ydelsen indebærer intensivt samarbejde med forældre, skoler og andre for barnet betydningsfulde personer.

Børnenetværket benytter desuden gruppebehandling. Her kan barnet udvikle sig i samspil med jævnaldrende, så de opnår positive forandringer i dagligdagen, skolen, hjemmet og med kammeraterne. Grupperne giver børnene mulighed for at ”låne” hinandens følelser, mod og kompetencer og dermed øge deres handlemuligheder i eget liv.